Over Remkes

Johan Remkes

Geplaagd en verdraaid

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Johan Remkes heeft de afgelopen paar dagen veel kritiek over zich heen gehad. Weliswaar, waarschijnlijk, zonder dat hij het zelf in alle hevigheid heeft meegemaakt, want je kunt je afvragen hoeveel van ons bekrompen gekonkel in Azie de minister bereikt. Hoogstwaarschijnlijk schrikt Remkes zich bij terugkomst een hoedje; Kom je net lekker van je vakantie terug, waarin je ook nog een bezoek aan een crisisgebied hebt afgelegd, en de hele pers valt over je heen.

Misschien ten overvloede, even een korte samenvatting. Zoals gewoonlijk viert Johan zijn kerstvakantie in Azie. Hij kwam daar aan, zonder informatie over de ramp, hoewel dit waarschijnlijk snel tot hem doorgedrongen zal zijn. Na contact met zijn ministerie, wordt besloten dat Remkes voorlopig weinig aan de ramp kan toevoegen, en dat het beter is, dat hij nog maar even uit de buurt blijft.

En dan komt het; Zonder dat Remkes het zelf weet, wordt hij hier in Nederland afgeschilderd als een hartvochtig man, zonder medeleven, die willens en wetens weigert zijn vakantie op te geven om de hulpverleners en gewonden in het gebied een hart onder de riem te steken. Wat een egoïstische ministers hebben wij toch! En behalve deze ‘blunder’ wordt naast de ramp in Azie ook nog uitgebreid aandacht besteed, aan alle rampen die Johan hier in Nederland veroorzaakt heeft. Iedere blunder wordt nog eens breed uitgemeten, en opgeblazen tot buiten iedere proportie. Zover zelfs, dat iemand met veel politieke interesse zoals ik, van sommige ‘blunders’ het bestaan niet eens kende.

Nu langzaam maar zeker wel blijkt dat Remkes niet de duivel is, waar veel mensen hem voor houden, luwt de kritiek iets. Misschien dat dit ook te maken heeft, met het feit dat Remkes, vóór hij hoorde van de kritiek, besloten heeft om, nu het kán, een bezoek te brengen aan het getroffen gebied. En dán wordt hem weer verweten een ‘slappe’ minister te zijn, die onder druk wel doet wat hem wordt op gedragen. Weer helemaal fout dus!

Maar er is nog meer helemaal fout, zo las ik vanochtend in het AD. Want was het niet zo dat de ex van de USA, deze week nog had gezegd dat hoge piefen beter maar niemand in de weg kunnen lopen!? En bovendien, toen hij bij een gewonde op de kamer zat, wist de minister niet goed, wat hij moest zeggen! Hij had beter weg kunnen blijven, was dan ook de conclusie van een van de hulpverleners, maar ‘Hij is een zwakke minister’.

Dat niemand precies zou weten, wat te zeggen na zo’n ramp, wordt niet gezegd. Dat Clinton, of ieder ander figuur die een geweldige speech heeft gehouden, wel wat wist te zeggen, bewijst niet dat hij een betere minister zou zijn, maar hoogstens dat hij zijn tekst beter heeft geleerd – hoe persoonlijk… ! Dat er in een gebied waar ondertussen waarschijnlijk honderden hulpverleners rondlopen, er ook wel een te vinden is, die niet van nieuwschierige ministers houdt, verbaast mij al evenmin.

Wat mij het meest blijft verbazen, is dat de pers in alle hevigheid van berichten over Azie nog ruimte weet in te plannen, om zinloze kritiek te geven op een minister die, blijkt nu, ook maar een mens is. Over hardvochtig, egoïstisch, en wreed gesproken!

Minister Remkes mag wat mij betreft zitten blijven waar hij zit, op zijn post als minister van Binnenlandse zaken. Ik weet alleen niet hoe de pers zal reageren wanneer hij, na 24 uur vliegen, niet direct een afdoende antwoord heeft, op alle kritiek, vragen, en verdraaingen, die hij ongetwijfeld toegeworpen krijgt, zodra hij in Nederland aankomt.

Waar een kleine mug als Nederland groot als een olifant in kan zijn…