Over vrijheid van discriminatie

Meningsuiting

In het post-Pim Fortuyn en post-Theo van Gogh tijdperk waarin we op dit moment leven, zijn het roerige tijden. Wat mag nu wel, en wat mag nu niet gezegd worden? De regering maakt er een zootje van met de zorg, probeert de problemen rond integratie op te lossen á la kind-met-badwater-door-de-blender-gooien, en houdt in navolging van onze grote Broer een onvermoeibare strijd tegen het (al dan niet bestaande) terrorisme. En nu is het tijd om de balans op te maken…

Toen Leen van Dijke in ’96 een uitspraak deed over homosexuelen viel heel de wereld over hem heen: Waarom had hij het recht om een grote groep mensen zo diep te beledigen?! Waar haalde hij het lef vandaan om dat soort uitspraken te doen!? Wie dacht hij wel niet wie hij waS?

En nu, 8 jaar later, komt D66 met een totaal vernieuwde aanpak van dit, al lang van tafel geveegde, probleem. Ze zouden er nu minder hard over struikelen, omdat het valt onder de vrijheid van meningsuiting. Raar…

Raar? Ja, raar… Waarom? Omdat juist op dit moment wel duidelijk wordt, dat alle grondrechten, waaronder het recht om niet gediscrimineerd te worden, evenveel waard zijn. De een is niet hoger dan de andere, en de andere niet lager dan de een… En juist dán komen onze Democraten met de opvatting dat ze hem nú niet hadden aangevallen op zijn woorden… Raar, maar waar…

Maar het wordt nóg leuker… Want in deze zelfde periode komt onze eigen Uitzettingsspecialiste mevrouw Verdonk, met de hoogsteigenaardige opvatting dat drie imams moeten worden uitgezet, omdat ze dingen zeggen die zij niet bepaald leuk vindt… Ik zeg express: “die zij niet bepaald leuk vindt”, omdat nog lang niet is bewezen dat deze drie imams wel echt dingen hebben gezegd die niet door de Nederlandse beugel van tolerantie passen.

Wat is het voor raars, dat een christen wel een homo mag beledigen (hoewel hij dit niet deed, maar wel in de ogen van onze uit-de-vorige-eeuw-stammende Democraten), zonder daar (door diezelfde Democraten) op te worden aangesproken, en dat aan de andere kant een imam die dingen zegt die Verdonk niet aardig vindt, zomaar verbannen kan worden, óók zonder dat onze geliefde D66-ers daarop reageren?

Met twee maten meten? Ik denk van wel…