Oorzaak studie ontwijkend gedrag achterhaald.

Student

ROTTERDAM – Wetenschappers van de Faculteit Sociale Wetenschappen hebben de oorzaak van studie-ontwijkend gedrag achterhaald. Na een jarenlange studie onder 1200 studenten van de Erasmus Universiteit zijn ze er zeker van dat de oorzaak van studie-ontwijkend gedrag, ook wel procrastinatie, ligt in het feit dat de studenten allerhande huiswerk moeten maken en moeten leren voor tentamens.

Drs. Prof. Gert Grootteboer, leider van het onderzoeksteam, verteld dat er een één-op-één correlatie is tussen de hoeveelheid opdrachten en tentamens is dat de studenten moeten maken, en de mate van studie-ontwijkend gedrag. “Het lijkt erop dat het opgeven van huiswerk door de Universiteit het gedrag in de hand werkt. Studenten die nooit opdrachten hoefden in te leveren, gaven aan vrijwel nooit last van procrastinatie te hebben. Studenten met veel tentamens of opdrachten daarentegen, gaven juist aan vrijwel altijd hinder te onder vinden van hun studie-ontwijkend gedrag.”

Het onderzoek kan uitkomst bieden voor de vele studenten die leiden aan pathologische procrastinatie, een ziekelijke vorm van uitstelgedrag. Het team van Grootteboer is op dit moment verschillende remedies aan het onderzoeken. Hoewel de resultaten nog verwerkt moet worden, denkt Grootteboer al een goede oplossing gevonden te hebben. “We zagen dat studenten die lijden aan pathologische procrastinatie spontaan opknappen tijdens de zomervakantie, of als ze stoppen met hun studie.” Grootteboer merkt wel op dat vakantie slechts een tijdelijk middel is. “Zodra ze weer opdrachten krijgen, begint het uitstelgedrag weer. Nog een bewijs dat procrastinatie veroorzaakt wordt door huiswerk.”

De Landelijke Studenten Vakbond laat bij monde van hun woordvoerder weten blij te zijn met het onderzoek en hoopt dat de resultaten snel verwerkt zullen worden in een nieuw curriculum. “Als we snel zijn, kunnen we een hele nieuwe onderwijsmethode opzetten, zonder huiswerk, opdrachten en tentamens, nog voor het collegejaar 2012-2013 begint.” Volgens de woordvoerder kan procrastinatie op die manier met wortel en tak worden uitgeroeid, met alle positieve gevolgen vandien: “Je moet ook bedenken dat het goed is voor het bedrijfsleven als studenten geen last meer hebben van uitstelgedrag. Dit onderzoek toont aan dat procrastinatie aangeleerd gedrag is, wat we kunnen afleren door het afschaffen van gevaarlijke invloeden, waaronder huiswerk. Welk bedrijf wil er nou geen mensen aannemen, die geen last hebben van uitstelgedrag?”

Fieke Foukema, woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW, laat weten het onderzoek met interesse gelezen te hebben. Zij merkt wel op dat de resultaten zoals ze behaald zijn op de Erasmus Universiteit, niet perse hoeven te gelden voor het bedrijfsleven: “Je zit dan toch in een andere cultuur en je moet je afvragen: is huiswerk of het samen moeten maken van een opdracht, vergelijkbaar met thuiswerk, of samenwerken binnen een bedrijf.”

De minister was nog niet bereikbaar voor commentaar. Via zijn woordvoerder liet hij weten eerst te willen onderzoeken door wie het onderzoek is uitgevoerd, en of daarbij geen fraude is gepleegd. Vervolgens moet er onderzocht worden of er bij dát onderzoek niet is gefraudeerd. Daarna zal hij een onderzoekscommissie instellen om te onderzoeken of het onderzoek naar het onderzoek naar het onderzoek van Grootteboer wetenschappelijk integer tot stand is gekomen. Wie het onderzoek naar deze onderzoekscommissie zal leiden, is nog niet bekend.